7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
top of page
Feeding 2020
SOS Thailand
FEEDING2020.png

SUPPORTERS

Feeding2020
BG COVER_4.jpg

สถานการณ์รอบตัวเรากลับมาเป็นปกติแล้วจริงๆหรือ? 

การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดทั่วทุกมุมโลกตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นได้พรากชีวิตประชากรไปจำนวนหลายล้านคน เชื้อไวรัสถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้คนสูญเสียบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงอันเป็นที่รัก และยังทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดหยุกชะงัก ธุรกิจและห้างร้านจำนวนมหาศาลจำต้องปิดตัวลงไม่สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อีก ทำให้คนจำนวนมากสูญเสียงานอันเป็นรายได้หลักอีกด้วย 

ความร้ายแรงของโรคระบาดในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่ความยากลำบากของประชากรโลกทุกคนที่ต้องกำจัดเชื้อไวรัสให้หายไปให้เร็วที่สุด หากแต่ความท้าทายที่ผู้คนจำนวนมากต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

“ยังมีกลุ่มคนและชุมชนจำนวนมากที่ปกติประสบปัญหาความยากจนและความขาดแคลนอาหารอยู่แล้ว ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากกว่าเดิมเพราะไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เช่นเคยอีกต่อไป” 

มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์-ประเทศไทยดำเนินการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนมาแล้ว 4 ปี พวกเรายึดมั่นและให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหาร และการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะกลายเป็นขยะอาหาร จนถึงปัจจุบันทางมูลนิธิฯได้ส่งต่อมื้ออาหารไปถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 5.7 ล้านมื้อ โดยดำเนินงานรับอาหารส่วนเกินจากธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ภายในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ต ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ 

แม้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการกับทางมูลนิธิในด้านการบริจาคอาหารเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ความต้องการทางอาหารมีมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ในขณะที่จำนวนชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ มูลนิธิฯจึงต้องการแรงสนับสนุนสำหรับการส่งต่ออาหารและกระจายความช่วยเหลือได้มากขึ้นอย่างทั่วถึง 

แคมเปญ “FEEDING 2020” จัดตั้งขึ้นเพื่อการระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของมูลนิธิ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ประสานงาน และการกระจายอาหารสู่ชุมชนที่ขาดแคลน 

ทุกๆ 20 บาท ที่ท่านสนับสนุน เท่ากับการบริจาคค่ามื้ออาหารที่เพียงพอต่อวันให้กับคนหนึ่งคนใน 107 ชุมชนที่อยู่ภายในเครือข่ายของมูลนิธิฯ (เท่ากับ เพียง 5 บาท ต่อ 1 มื้ออาหาร) โดยอาหารที่ผู้รับบริจาคจะได้รับเป็นอาหารคุณภาพดี ถูกหลักโภชนาการที่ปลอดภัยต่อการบริโภค  

__________________________ 

 

รู้ไหมว่า? 

ทั่วโลกผลิตอาหารได้มากเพียงพอสำหรับคน 1 หมื่นล้านคน ในขณะที่เรามีประชากร7 พันล้านคน แต่ในทุกวันกลับมีคนอีกกว่า 1 พันล้านคนที่ยังคงขาดแคลนอาหาร 

จริงหรือไม่ที่โลกเรามีอาหารไม่เพียงพอ?  

ปัญหาด้านความหิวโหยนั้น มีต้นเหตุมาจากความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพให้กับตัวเองและครอบครัวได้ เป้าหมายของพวกเรา คือ "การรักษ์อาหาร” (Food Rescue) เป็นการสร้างระบบการจัดเก็บอาหาร จากภาคธุรกิจที่มีอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอ ที่จะรับประทานได้ นำไป "ส่งต่อ" ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม ซึ่งเราจะมุ่งหน้าไปสู่การจัดตั้งธนาคารอาหารในประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการลดขยะอาหาร และด้านสังคมคือ ช่วยให้ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับอาหารเพียงพอแก่ความต้องการ

bottom of page